Tine og Fabrice på tur på Svalbard

Ruten markerer hvor Tine og Fabrice er på sin ferd. Klikk på flaggene for å lese dagens oversendte tekstmelding fra satelittelefon.

Noen av punktene ligger svært nær hverandre, zoom inn for å skille dem.

 


Vis Tine og Fabrice på tur i et større kart

 

Kontaktperson: Elina Larsen (Tines søster), tlf.: 92 21 57 73

Koordinater er i UTM sone 33 X